Kanji do Dia : Bou, Ku(reru) – Crepúsculo, Anoitecer

GAIKOKU DE KURASU – 外国で暮らす – viver fora [no estrangeiro], viver num país estrangeiro
HINI NO KURASHI – 日々の暮し – vida cotidiana
SHIZUKA NI KURASU – 静かに暮らす – levar uma vida tranquila

Artigo anteriorKanji do Dia : Sou, Kusa – Mato, Ervas
Próximo artigoKanji do Dia : Shu, Sake – Bebida Alcoolica, Sake