Kanji do Dia : Hin, Mazu(shii) – Pobre, Pobreza

BINBOU – 貧乏 – pobreza
BINBOU YUZURI – 貧乏揺り- chacoalhar intencional da perna ou dedos
HINKETSU – 貧血 – anemia

Artigo anteriorKanji do Dia : Seki, Mukashi – Antigo, Passado
Próximo artigoKanji do Dia : Do, Ika(ru) – Raiva, Zangar