Kanji do Dia : Ji, Haji(ru) – Vergonha, Desonra

HAJI WO KAKU – 恥を掻く – ser envergonhado, desgraçar [humilhar] a si mesmo
HAZUKASHI SOUNI – 恥ずかしそうに – timidamente, envergonhadamente
HAJI WO SHINOBU – 恥を忍ぶ – suportar a vergonha, engolir um insulto

Artigo anteriorKanji do Dia : Ka, Kutsu – Sapato
Próximo artigoKanji do Dia : Guu, Sumi – Acaso, Canto