Kanji do Dia : Ka, Kutsu – Sapato

KUTSU WO HAKU – 靴を履く- calçar os sapatos
KUTSU WO NUGU – 靴を脱ぐ – tirar os sapatos
KUTSUSHITA – 靴下 – meia

Artigo anteriorKanji do Dia : Sai – Idade, Gênio
Próximo artigoKanji do Dia : Ji, Haji(ru) – Vergonha, Desonra